Težišče trikotnika je daljica, ki poteka od oglišča trikotnika do razpolovišča nasprotne stranice.

Vsak trikotnik ima tri težiščnice (ta, tb  in tc), ki se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo težišče trikotnika T.

Nožišče težiščnice je presečišče med nosilko stranice in težiščnico. Vsak trikotnik ima tri nožišča (Na, Nb in Nc).

Nosilka težiščnice trikotnika je premica, ki poteka skozi nožišče težiščnice in nasprotno oglišče.


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

 

Če se ne spomniš postopka načrtovanja, si pomagaj s spodnjo aktivnostjo:


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.