Trikotnik je ravninski lik, ki ga omejujejo 3 daljice.

Trikotnike ločimo glede na dolžino stranic in glede na velikost notranjih kotov.

Glede na dolžino stranic ločimo:

 • raznostranične trikotnike (vse stranice so različno dolge),
 • enakokrake trikotnike (obstajata enako dolgi stranici),
 • enakostranične trikotnike (vse stranice so enako dolge).

Velja, da je vsak enakostranični trikotnik tudi enakokrak. Ne velja, pa da je enakokrak trikotnik tudi enakostranični.


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Glede na velikost notranjih kotov ločimo:

 • ostrokotne trikotnike (trije ostri notranji koti),
 • pravokotne trikotnike (en notranji kot je pravi kot, ki meri 90° ),
 • topokotne trikotnike (en notranji kot je topi kot).


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Lastnosti pravokotnega trikotnika (na zgornji sliki je narisan z rdečo barvo):

 • en notranji kot meri 90°
 • stranice imajo posebna imena:
  • najdaljša stranica, ki leži nasproti pravega kota, se imenuje hipotenuza
  • obe krajši stranici, ki oklepata pravi kot, se imenujeta kateti

 

ZANIMIVOST: V pravokotnem trikotniku pa velja tudi Pitagorov izrek, ki pravi, da je ploščina kvadrata nad hipotenuzo enaka vsoti ploščin kvadratov nad obema katetama. Oziroma s formulo ga ponazorimo tako: c2 = a2 + b2, kjer sta a in b dolžini stranic obeh katet, c pa je dolžina hipotenuze pravokotnega trikotnika.
Pomni: Pitagorov izrek velja le za pravokotni trikotnik.

Za boljšo prestavo si oglej naslednji video posnetek, ki ponazarja Pitagorov izrek.

 

S pomočjo spodnjega programa premikaj točke in preoblikuj trikotnik v vse zgoraj naštete oblike trikotnokov:

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.