Rubrika obsega snov, ki presega meje učnega načrta. Primerna je za učno uspešnejše učence, ki imajo radi izzive.

1. IZZIV

 

2. IZZIV