Srednjica trikotnika je daljica, ki je vzporedna eni izmed stranic in povezuje razpolovišča drugih dveh stranic trikotnika. Vsak trikotnik ima tri srednjice. Njena dolžina pa je enaka polovici razdalje tiste stranice, ki ji je vzporedna.


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Srednjica s1 je vzporedna stranici AC, srednjica s2 je vzporedna stranici BC in srednjica s3 je vzporedna stranici AC. Točke A’, B’ in C’ so razpolovišča stranic a, b in c.

 

Premisli:

  • Kaj lahko poveš o dolžinah vseh treh srednjic enakostraničnega trikotnika?
  • Kaj lahko poveš o dolžinah srednjic enakokrakega trikotnika?
  • V kakšnem razmerju so srednjice trikotnika, če so stranice trikotnika v razmerju a : b : c = 3 : 4 : 5?

Odgovore preveriš tukaj.