Krožnica je množica točk, ki so za polmer r oddaljene od središča krožnice S.

Trikotniku očrtana krožnica je krožnica, ki poteka skozi vsa tri oglišča trikotnika in jo označimo z malo črko k.

Središče trikotniku očrtane krožnice je presečišče simetral stranic trikotnika in ga označimo z veliko črko S.

Polmer trikotniku očrtane krožnice je razdalja od središča krožnice do poljubnega oglišča trikotnika in ga označimo z malo črko r. Velja: AS = BS = CS = r.


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Postopek načrtovanja trikotniku očrtane krožnice si lahko ogledaš preko spodnje aktivnosti:


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.