V nižjih razredih osnovne šole si se naučil, da je trikotnik ravninski lik, ki ga omejujejo 3 daljice. Sedaj, ko imaš nekoliko več znanja, ga opredeliš kot ravninski lik, ki je določen s tremi točkami, ki ne ležijo na isti premici. Te točke imenujemo oglišča trikotnika in jih ponavadi označimo s črkami A, B in C.

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Trikotnik omejujejo tri daljice a, b in c, ki jih imenujemo stranice trikotnika. Stranica je a je tista, ki leži nasproti oglišču A, stranica b oglišču B in stranica c nasproti oglišču C.

Vsak trikotnik ima 3 notranje kote ob oglišču, katerih kraka sta dve sosednji stranici. Označimo jih z α (“alfa“), β (“beta“) in γ (“gama”). Kot α  leži ob oglišču A, kot β ob oglišču B in kot γ ob oglišču C. Vsota vseh notranjih kotov v trikotniku pa znaša 180°, kar prikazuje tudi spodnja animacija.

 

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

 

Trikotniku določimo tudi orientacijo. Lahko je:

  • pozitivno orientiran (če si oglišča trikotnika sledijo v nasprotni smeri urinega kazalca) ali


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

  • negativno orientiran (če si oglišča sledijo v smeri urinega kazalca).


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

 

Za zabavo reši besedno osmeromerko…

Sedaj pod zavihkom imenovanim O trikotnikih spoznaj še znamenite točke trikotnika in ostale pojme povezane s trikotniki.